Norstedts anrika historia och framgång

NorstedtsSjälva Norstedts grundades redan år 1823 och är därmed Sveriges äldsta förlag. Trots den imponerande åldern har man fortsättningsvis en målsättning om att vara det modernaste i landet och förlaget har fortsatt att imponera på den svenska marknaden. Utgivningen omfattar allt från fakta till skönlitteratur och kännetecknas av såväl bredd som kvalitet. Förutom att ge ut utländsk och svensk skönlitteratur består sortimentet av reportageböcker, biografier och memoarer samt fackböcker inom natur, trädgård, mat och historia.

Norstedts Orbok är Sveriges ledande utgivare för såväl digitala som tryckta ordböcker och är ett utav förlagets fem affärsområden. Redaktionen har under olika namn i decennier utvecklat ett sortiment av ordböcker som omfattar verk från och till svenska på ett tjugotal olika språk. Böckernas randiga design har kommit att känneteckna förlaget, samtidigt som det förknippas med hög pålitlighet och kvalitet.

Mittpunkten i ordboksverksamheten är de väl utvecklade ordboksdatabaserna som fungerar som grund för alla Norstedts appar, digitala ordböcker på norstedtsord.se och tryckta ordböcker. Till de viktigaste kundgrupperna hör myndigheter, företag, bibliotek, universitet och skolor. Tack vare de digitala tjänsterna har man lyckats nå ut till allt fler användare med fokus på att sprida kunskap. Utvecklingen av de olika produkterna pekar på att Norstedts även i framtiden kommer vara i en ledande position på marknaden för ordböcker.

Förutom de traditionella ordböckerna har Norstedts lanserat omtyckta ordböcker som inriktat sig på ett skilt tema. För att nämna exempel på en storsäljare tåls ”Medicinsk Ordbok” att nämnas. Att uttrycka sig korrekt på ett främmande språk när det gäller medicinska facktermer är oerhört viktigt, oavsett om man är patient eller vårdpersonal. I detta verk har man därför tydligt listat olika begrepp på elva språk – ungerska, tjeckiska, nederländska, polska, portugisiska, italienska, spanska, franska, tyska, engelska och svenska. Många har fått hjälp av ordboken när de befunnit sig utomlands på resa, men även vårdpersonal i Sverige använder den flitigt i sitt arbete.