Norstedtsord.se lanserar ordboksappar

Pocket DictionariesDet allra senaste på marknaden för ordböcker är appar. Detta innebär att man kan ladda ner en ordbok från norstedtsord.se för användning på mobila enheter. Den första ordboks-appen som lanserades av norstedtsord.se kom ut redan år 2010 och i dagsläget finns ett tiotals ordböcker till förfogande i detta format. Apparna är avgiftsbelagda, men avgiften betalas enbart en gång. Fickordböckerna kostar 60 kronor att ladda ner, men de mest omfattande kostar 270 kronor. Alla apparna fungerar på Symbian, Windows Phone, Android och iPhone.

Ordboks-apparna är utformade på samma sätt, vilket innebär att användningen är väldigt enkel. Färgerna från böckerna är dessutom likadana i apparna. Apparna är utformade så att förlagsnamnet finns högst upp och är det fråga om en tvåspråkig app finns val av sökriktning, exempelvis Sve-Tys och Tys-Sve, intill förlagsnamnet. Nedanför finns själva fältet för inskrivning av ord, medan resten av skärmen fylls upp av uppslagsordlistan. Allra längst ner finns olika ikoner för val av funktioner. I uppslagsordlistan bläddrar man enkelt genom att röra vid skärmen i önskad riktning. Under tiden man skriver in ett ord bläddrar programmet automatiskt fram i listan i takt med att man knappar in ordets bokstäver. Till artikelvisningen kommer man genom att klicka på det ord man söker i listan.

En omtyckt funktion i de appar som norstedtsord.se lanserat är ”Quiz”. Då användaren startar funktionen får man välja mellan att utföra quizen utan tidtagning eller på tid. Sedan dyker det upp ett ord samt fem olika svarsalternativ. För att nämna exempel kan det stå ”perrong: järnvägsplattform, betongfundament, tunn skiva, avsats och väntrum”. Användaren ska alltså välja den rätta definitionen av ”perrong”. Väljer man rätt svar färgas ordet grönt, men väljer man fel färgas alternativet rött. Är appen tvåspråkig är konceptet uppbyggt likadant, men istället för ordets betydelse är det fråga om översättning till det andra språket.