Spanska ordböcker på norstedtsord.se

Swedish-SpanishOrdboken ”Norstedts lilla spanska ordbok” passar ypperligt för de som behöver ha tillgång till ett såväl aktuellt som centralt spanskt ordförråd. Själva boken är uppbyggd i två tydliga delar, varav den ena är svensk-spansk och den andra spansk-svensk. Tillsammans innehåller ordboken över 70 000 fraser och ord som är listade i alfabetisk ordning. Informationen som ges om varje ord är riklig och består bland annat av oregelbundna former, konstruktion, böjning och genus. En oerhört utförlig verbuppställning visar dessutom verbens böjning. Genom att prenumerera på ordboken via norstedtsord.se har man alltid med sig det moderna verket oavsett var man befinner sig.

Man har även möjlighet att prenumerera på ”Spansk Bildordbok” som med hjälp av bild och ord ger en överlägsen precision över spanska ord. För att nämna exempel får man snabbt en tydlig överblick över specifika bladgrönsaker, en dörrs olika partier och de delar en komet består av. Användaren får med andra ord på ett ögonblick över något som annars skulle kräva mycket sökning i en traditionell ordbok. Denna ordbok skiljer sig från övriga ordböcker till såväl presentation som innehåll. ”Spansk Bildordbok” är tydligt uppdelad i 17 olika ämnesområden astronomi till sport. Bilderna skapar tillsammans med orden en enhet som ger betydligt mer upplysning än en klassisk ordlista. Man söker snabbt upp det man letar efter genom att välja ämnesområde eller via ordregistret som finns på både spanska och svenska.

En bok som är till stor hjälp för de som saknar kunskap i spanska språket är ”Norstedts spanska idiombok”. Boken ger en tydlig must och färg åt språket som annars är svår att uppnå. Idiomen är inte heller enbart roliga, utan är mycket vanliga i talspråk. I vanliga fall är det väldigt svårt för en utlänning att förstå idiom på det främmande språket eftersom de inte kan översättas direkt. Att ha tillgång till detta verk via norstedtsord.se när man kommunicerar på spanska är därför en riktig guldgruva.