Tyska ordböcker på norstedtsord.se

German-Swedish”Norstedts stora tyska ordbok” är en stor favorit bland användarna med tanke på att den räcker väldigt långt för översättning från och till tyska. Ordboken vänder sig till såväl oerfarna som avancerade användare eftersom den är både lätthanterlig och innehållsrik. Sammanlagt innehåller den nämligen 140 000 aktuella fraser och ord. I den senaste upplagan som också finns tillgänglig via norstedtsord.se har den svensk-tyska delen utökats kraftigt och reviderats. Tysk-svenska delen uppdaterades samtidigt och fick då en hel del tillägg och förbättringar. Alla verb, adjektiv och substantiv har försätts med böjningsuppgifter i den svensk-tyska delen för att underlätta användningen av orden. En ny stavningsreform infördes år 1998 och ordbokens tyska stavning är självfallet anpassad efter denna.

Likt det spanska sortimentet innehåller det tyska utbudet en ordbok vid namn ”Tysk Bildordbok”. Med tydliga bilder och ord får användaren snabbt reda på mycket mer inom specifika områden än om man använder en traditionell ordbok. Ämnesområdena är 17 till antalet och täcker allt från astronomi till sport. Under området grönsaker kan man exempelvis få reda på de tyska orden för morotens olika delar, medan man under sport kan slå upp den tyska översättningen för samtliga OS-grenar. Ordboken är en oerhört bra kunskapskälla och är härlig att bläddra i oavsett vilken ålder man har.

Förutom de tyska ordböckerna på norstedtsord.se har Norstedts lanserat en fickordbok i app-format. Denna ordbok fungerar ypperligt som ett basordförråd för den som snabbt önskar hitta korrekt översättning. Fickordboken består av ett aktuellt ordförråd med fokus på de termer som behövs när man reser. Totalt finns 32 000 fraser och ord som täcker det nödvändigaste. Appen fungerar felfritt även offline, vilket innebär att man inte behöver tillgång till internet efter att applikationen installerats. vill man däremot ha tillgång till ett större uppslagsverk rekommenderas en prenumeration på ”Norstedts stora tyska ordbok” som innehåller 140 000 ord.