Vad är en ordbok?

dictionaryOrdböcker är samlingar av ord från ett eller flertalet språk. I en ordbok anges hur ord stavas och syftet är att ge användaren exempel på användning, hjälp med uttalet, böjningsformer, definitioner och etymologi av ett specifikt ord. Orden i dessa böcker ordnas alltid i alfabetisk ordning, vilket bidrar till att användningen är såväl enkel som snabb. Beroende på ordbok kan den täcka större eller mindre områden. I Norstedts sortiment exempelvis finns flertalet alternativ; allt från svenska ordböcker med 18.000 ord till kompletta ordlistor med översättning av svenska ord till spanska. En stor del av orden förklaras med synonymer, det vill säga med ord som har nästan identisk betydelse som det aktuella ordet. Detta upplevs vanligtvis som användbart, men kan å andra sidan leda till missförstånd.

En ordbok publiceras i en traditionellt tryckt upplaga. De tryckta upplagorna är i vanliga fall ordnade alfabetiskt, men i Norstedts sortiment finns även ordlistor som är arrangerade tematiskt. Lexikon i pappersformat ges ut i många olika storlekar, såsom pocketordböcker och stora professionella verk.

På norstedtsord.se kan man välja mellan en stor variation av ordböcker. Boken ”svenska fickordbok” är exempelvis ett ypperligt alternativ som omfattar grundordförrådet i det svenska språket. Här förklaras ordens uttal, böjning och betydelse på ett tydligt sätt. Boken har kommit att uppfylla en betydande funktion för de som inte har svenska som modersmål, men passar även för de som önskar ha en innehållsrik svensk ordbok till förfogande.

Norstedts ordbok ”svenskt språkbruk” var efterlängtad och är ett modernt verk över svenska fraser och konstruktioner. ”Svenskt språkbruk” är ett oersättligt redskap för professionella, men har självfallet en naturlig plats i allas bokhyllor. Denna ordbok ersätter den tidigare versionen ”svensk handordbok” som under lång tid fungerade som ett standardverk. Tack vare norstedtsord.se kan man även prenumerera på ordboken online och därmed alltid ha tillgång till den via mobila enheter.