Vad är översättning?

translationAtt översätta innebär kortfattat att man ska överföra ett ords innebörd till ett annat språk, vanligtvis skriftligen. Målet med översättningen är att kunna återge samma ord eller mening på ett korrekt sätt. För att nämna exempel vill man inte att ordet ”bilförsäkring” ska översättas till ”försäkrad bil” på det aktuella språket. Översättning skiljer sig dock från tolkning med tanke på att översättaren inte samtidigt pratar med någon. Därtill behöver man vid översättning ta hänsyn till olika språks hinder. Sådana hinder kan bland annat vara grammatiska regler för de två separata språken eller vetenskapliga sammanhang i den skrivna texten.

Så kallad bakåtöversättning betyder att man översätter en färdigt översatt text tillbaka till det ursprungliga språket som texten har. Ibland används denna metod för att kontrollera översättningens äkthet, ungefär som när matematiker ibland kontrollerar uträkningar genom att vända på kalkylen. I allmänhet måste bakåtöversättningen vara mindre exakt eftersom ord oftast är tvetydiga.

De webbaserade översättningarna har blivit allt mer populära och gynnar särskilt privatpersoner och företag som önskar utföra korrekta översättningar. Maskinöversättning är dock inte lika tillförlitlig som mänsklig översättning och därmed är den webbaserade översättningen ofta utförd utav människor när man vill få ett pålitligt slutresultat. Tack vare de revolutionerande framgångarna med applikationer kan stora översättningsbyråer erbjuda sina tjänster i form av mänsklig on-demand översättning till såväl privatpersoner som företag. Den mänskliga översättningen via webben är både förmånlig och snabb, samtidigt som kunden garanteras korrekt översättning av journaler, juridiska dokument och affärskommunikation. Automatiska motsvarigheter är visserligen kostnadsfria, men tyvärr inte lika trovärdiga.

Norstedtsord.se är ett seriöst ordboksföretag som lanserat översättningsprogram vars tjänster kan utnyttjas till ett billigt pris. För enbart 19 kronor i månaden får man tillgång till den önskade adekvata ordboken vars ordlistor är fullständigt korrekta. Nyligen har även appar för de klassiska ordböckerna släppts och fungerar som en virtuell motsvarighet till de fysiska uppslagsverken.