Lära sig engelska

Engelska dialekter

May 7, 2018

Engelska är det mest spridda språket i världen, det är officiellt språket i hela 67 länder runt om i världen. Då är det också enkelt att förstå att det finns en mängd olika dialekter av språket och dialekterna skiljer sig ganska mycket. En del dialekter kan vara svåra att förstå, även för de som har engelska som modersmål men som talar en annan dialekt.

De främsta dialekterna av engelskan som många tänker på är troligtvis brittisk engelska, amerikansk engelska, australisk engelska och sydafrikansk engelska. För någon som är relativt van att höra engelska så är det oftast tydligt vilken del av den engelsktalande världen någon kommer ifrån eftersom dialekterna låter väldigt olika. Även dessa dialekter har lokala varianter, precis som i det svenska språket.

Brittisk engelska

I Storbritannien kallas standardengelskan för The Queens English eller Oxfordengelska men talas endast av 3-5 % av den brittiska befolkningen. Över hälften av alla britter talar nordengelska som anses vara en grov dialekt med många säregna uttal, vilket gör att en del sydbritter och andra engelsktalande kan ha svårt att förstå nordbritter ibland. Exempelvis ersätts läspljudet i “thinner” med ett F så att det uttalas “finner”.

Utöver detta så finns det också skotsk engelska, irländsk engelska och den engelskan som talas i Wales. Även den skotska engelskan är väldigt grov och lite bonnig i sitt uttal, vilket gör att många har svårt att förstå skottar. I Wales skiljer sig inte uttalet lika mycket, där är det istället vanligt att orden byter plats i meningar jämfört med resten av Storbritannien.

Amerikansk engelska

Den amerikanska engelskan är kanske den som vi i Sverige anser vara standardengelska eftersom vi är så van att höra den i amerikanska serier och filmer. Om man jämför med den brittiska engelskan så är den amerikanska engelskan tämligen enhetlig även om vissa lokala dialektskillnader förekommer. Framför allt är det i sydstaterna, New England och den Afroamerikanska dialekten som skiljer sig från resten av Amerika.

Till skillnad från den brittiska engelskan uttalas alla R i den amerikanska engelskan och i många ord är det vanligt att en vokal uttalas kort istället för lång som i den brittiska. Även ordförrådet skiljer sig emellan brittisk engelska och amerikansk engelska. Exempelvis kallas hiss för “lift” i Storbritannien men det heter “elevator” i Amerika. Den amerikanska dialekten är oftast enkel att förstå för de flesta.

Australisk och nya zeeländsk engelska

Trots att den australiensiska engelskan är en relativt ny engelsk variant och kom till när kolonifångar började skickas till Australien från Storbritannien skiljer den sig avsevärt från både brittisk och amerikansk engelska. Den australienska och nya zeeländska engelskan är mest lika varandra även om det finns tydliga skillnader även där, speciellt för lokalbefolkningen. Det finns en del irländska influenser i den australiska dialekten.

Skillnaderna ligger både i hur uttalet av ord låter men också ordförrådet skiljer sig mycket. En australiensare förstår oftast amerikanska och brittiska ord men den australiska dialekten har många egna ord som övriga världen inte ens kan gissa sig till betydelsen. I den australiska dialekten är det också väldigt vanligt att förkorta ord, exempelvis “breakfast” blir “brekky” och “christmas” blir “chrissy”.

Sydafrikansk engelska

Den sydafrikanska engelskan talas även i grannländerna Botswana, Namibia och Zimbabwe och talas främst av den vita befolkningen i länderna. Den sydafrikanska dialekten skiljer sig inte distinkt ifrån en amerikanska dialekten men för någon som är van att höra engelska så kan man lätt urskilja även denna dialekt. Den har spår av afrikanska toner i sig. Den sydafrikanska dialekten skiljer sig dock inte något avsevärt i ordförråd.

Mindre engelska dialekter

Förutom dessa finns det även några fler mindre engelska dialekter som har växt fram runt om i världen. Exempel på detta är så kallad jamaicansk engelska som är ett kreolspråk, alltså ett folkspråk som har vuxit fram. Ordförrådet är i stort sett detsamma men orden har förändrats, exempelvis “down” uttalas “dung”. Andra exempel är engelska som talas i en del afrikanska länder samt i delar av Asien.