Lära sig engelska

Länder där man talar engelska

May 7, 2018

Engelska är ett utav de mest talade språken i världen. Trots att många länder har ett eget språk som i första hand används kan större delen av befolkningen ändå tala engelska. Det beror på att engelska räknas som ett globalt språk och läses även i skolan av ungdomar från en mycket ung ålder. Det finns även många fördelar med att kunna engelska.

Eftersom att man använder engelska som modersmål i länder som Storbritannien, USA, Irland, Skottland med mera så domineras mycket av det som vi ser på TV av engelsktalande program. På nätet är det i dagsläget även mycket populärt att använda sig av engelska för att samtliga ska kunna förstå innehållet, det gäller såväl hemsidor som videos, klipp och mycket annat.

Olika engelska beroende på land

När man tänker på det engelska uttalet så skiljer det sig väldigt mycket världen över. En brittisk person kan ibland ha svårt att kommunicera med en amerikan även om de i grunden talar samma språk. Det beror helt enkelt på att länder har en unik version av det engelska språket, vilket gör att ord och uttal kan skilja sig enormt mycket beroende på landet i fråga. Du kan också lära dig mycket kunskap på internet.

Utöver skillnaderna med ord så spelar även dialekten stor roll och man uttalar orden helt annorlunda i Skottland jämfört med Irland bara som ett exempel. Det finns även flera länder runtom i världen som har varit brittiska kolonier där man talar engelska som andraspråk, så visst är engelskan utspridd över hela världen. I Sverige använder vi även flera olika låneord.

Brittiska imperiets påverkan

Eftersom Storbritannien erövrade många länder mellan 1600- och 1900-talet så existerar deras påverkan än idag i länder som Malta. där det officiella språket är engelska även om maltesiska språket är modersmålet. Andra länder som påverkats kraftigt av imperiets erövringar är exempelvis Australien där man idag talar engelska som modersmål, även om den engelskan skiljer sig en hel del från andra länder.

Man kan säga att en australiensare talar ungefär som en brittisk person med några få skillnader, och detsamma gäller även för Nya Zeeland där man också pratar enbart engelska. Det är alltså en väldigt stor del av världens länder där engelska språket dominerar, men det finns vissa skillnader både i uttal och vilka ord som man använder samt olika slanguttryck.

Att bo i ett land där engelska är förstaspråk

Det är naturligtvis en stor fördel för amerikaner, kanadensare, australiensare och britter att deras språk talas världen över och när de i sin tur befinner sig utomlands klarar de sig väldigt väl tack vare deras modersmål. När man bor i exempelvis USA finns det även flera dialekter inom landet som skiljer sig kraftigt åt. Det är en stor skillnad från söder till norr, öst till väst.

Om man som amerikan bosätter sig i delstaten Texas och sedan flyttar till exempelvis New York så kommer man snabbt att märka en stor skillnad i uttalet som människorna använder i sitt språkbruk. Det kan ibland faktiskt vara svårt att förstå även för en inhemsk amerikan eftersom dialekterna skiljer sig åt så pass mycket. Men allt är en vanesak och efter ett tag brukar det gå bra.

Engelska språket i Kanada

I Kanada talar man både franska och engelska, men till stor del så är engelska modersmålet för de flesta kanadensare. Det finns dock områden där man endast talar franska vilket är lite rörigt för besökare som åker till Kanada i tron om att man klarar sig med engelska språket. De flesta kanadensare kan däremot engelska trots att de bor i fransktalande områden eftersom det är det officiella språket.

Engelskan får allt mer inflytande i Sverige

I dagsläget är det många dator- och Tv-spel som enbart finns på engelska, Tv-serier, dokumentärer och filmer förekommer till största del också på engelska, vilket gör att svenskar får en stor dos av det engelska språket genom vardagliga saker så som att kolla på Tv. Troligtvis kommer engelskan få ett ännu större inflytande i Sverige och fler engelska ord kommer implementeras i den svenska ordboken.