Lära sig engelska

Varför svenskar är så bra på engelska

May 7, 2018

En av de kanske främsta anledningarna till att svenskar pratar bra engelska är för att engelska är ett grundämne i skolan som man läser under hela skoltiden. Redan i första klass börjar barnen lära sig enklare, grundläggande engelska ord som bil, hus och hund. Sedan följer det engelska ämnet barnens skolgång ända upp till gymnasiet. Det innebär såklart att svenskarna hinner få goda kunskaper i språket.

En annan anledning till att svenskarna pratar bra engelska är för att vi exempelvis inte dubbar amerikanska filmer, som många andra europeiska länder gör. Exempel på länder där man dubbar engelsktalande filmer är Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike. I Sverige låter vi filmerna ha kvar sitt ursprungsspråk och lägger till svensk undertext istället. Det leder såklart också till att svenskarna lär sig engelska lättare.

Svenskarna reser mycket

Att svenskarna gillar att resa mycket och möta andra människor drar såklart också sitt strå till stacken att det engelska språket flyter på lättare. För svenskarna är det viktigt med interaktion med andra kulturer och människor och för att kunna göra det behövs det goda kunskaper i det engelska språket. Många svenskar ser engelskan som ett andra moderspråk och har inte alls några problem med det.

En annan stark anledning till att svenskarna är så pass bra på engelska är för att de är villiga och intresserade av att praktisera det engelska språket. De yngre pratar oftast bättre engelska än dem äldre och det kan bland annat bero på att engelskan syns allt mer i sociala medier och övrig media idag, som kanske inte de äldre stötte på lika ofta förr.

Engelska på arbetsmarknaden idag

Idag nästan krävs för vissa jobb att man ska kunna behärska och prata engelska. De allra flesta jobben idag innebär på något sätt kontakt med det engelska språket. I servicebranschen behöver man kunna språket för att prata med turister och i övriga branscher skrivs allt oftare informationsblad, instruktioner eller rutiner och liknande på engelska. Svenskarna har anammat detta och ser till att ha rätt kompetens.

Eftersom Sverige är ett så pass litet land, och då i princip ingen annan pratar svenska i världen förutom svenskarna och en del finlandssvenskar, så finns det därmed ett slags tvång för svenskarna att lära sig engelska för att kunna kommunicera. Det är förmodligen också en orsak till att svenskar har så goda kunskaper i att tala och förstå engelska.

Att läsa på engelska

Som tidigare nämnts är de flesta svenskarna intresserade av att praktisera engelska och därför är det många som tar sin utbildning även utanför skolan. Man kan se en trend i att svenskarna mer än gärna läser böcker på engelska, de ser filmer på engelska, många gånger utan svensk text, och de är inte rädda för att prata med utlänningar utan praktiserar gladeligen det engelska språket.

Eftersom engelska följer med hela skoltiden lär sig svenskarna att vara bekväma med engelskan redan i ung ålder. Det kan definitivt vara en bidragande orsak till att svenskarnas självförtroende när det kommer till att prata engelska är relativt hög. Majoriteten av svenskarna känner ingen ångest eller oro över att göra sig förstådda på engelska, det ses istället som en helt naturlig sak.

Är svenskarna bäst på engelska?

Svenskarna har flera gånger toppat listan över länder som har högst andel invånare med goda kunskaper att göra sig förstådda på engelska och har till och med en del år utsetts till landet som är bäst på engelska, förutom de engelsktalande länderna då såklart. Tätt efter Sverige kommer sedan Danmark och Norge som också har en hög andel invånare som kan göra sig tillräckligt förstådda på engelska.

Framtidens engelska

Förmodligen kommer det engelska språket vara det största språket i världen under lång tid framöver, vilket innebär att svenskarna kommer kunna dra stor nytta av sina goda kunskaper i engelska även i fortsättningen. Många svenskar väljer också idag att emigrera från Sverige och satsa på karriärer utomlands, och för dessa svenskar blir då ofta engelskan ett andra moderspråk som de sedan för över till sina barn.