Lära sig engelska

Engelskans ursprung

May 7, 2018

Det engelska språket är ett av världens mest talade språk. Men vad har språket för ursprung? Engelska är ett västgermanskt språk med tydliga influenser från exempelvis franska och latin. Engelskan började talas på 400-talet av det folkslag som kallades saxare. Under 800-talet utgjorde svenska, norska och danska vikingar en stor maktfaktor på de brittiska öarna, vilket också kom att påverka språket.

Om vi hoppar fram en bit till 1100-talet hade en typ av engelska som kallades medelengelska utvecklats, med tydligare romanska influenser från franskan. Totalt har det engelska språket idag upp emot 7 500 lånade ord från det franska språket. Men på den här tiden var det främst stavningen som ändrades, i och med att det var många normander som skrev på engelska med franska stavningsregler.

Medeltiden

Mot medeltidens slut blåste förändringens vindar in och ändrade det engelska språket. Ett vokalskifte ägde rum på 1400-talet, vilket är en stor anledning till att uttal och stavning kan skilja sig avsevärt i engelskan beroende på land. Det är också under den tiden som den så kallade moderna engelskan föddes enligt många språkforskare – språket som kom att ta över världen.

Den franska påverkan på det engelska språket kom sedermera att avta, mycket på grund av det hundraåriga kriget (1337-1453), därefter var det främst administrativa och militära låneord som tillkom, exempelvis lieutenant av franskans lieu tenant. Men det engelska språket skulle under de kommande århundradena bara växa sig starkare och starkare. Engelskan var tidigt kommunikationens språk då affärsmän på detta vis kunde förhandla.

Lingua Franca

Idag är engelskan ett så kallat lingua franca. Vad är då ett lingua franca och hur blev engelskan ett? Det är ett internationellt språk som talas mellan människor med olika modersmål. I engelskans fall var det mycket tack vare att det brittiska imperiet växte sig starkare och starkare under 1600-talet och språket spreds. Ytterligare fäste fick det i och med USA:s framfart under senare tid.

Vad finns det mer för lingua franca? Bland nutid lingua franca talas det främst om engelska, kinesiska, ryska, spanska och franska. Det finns även mer lokala lingua franca. Till exempel är swahili ett lingua franca i Östafrika och Centralafrika. Begreppet lingua franca betyder ordagrant “det frankiska språket” och kommer från att muslimer på 700-talet kallade alla romansktalande västeuropéer för franker.

Engelskan idag

Idag är engelskan fortfarande ett av världens allra största språk och är det huvudsakliga språket i länder som Storbritannien, Irland, USA, Australien, Nya Zeeland och Kanada. Som huvudspråk talas det av 360-400 miljoner människor och uppskattningsvis ytterligare 400 miljoner har det som andraspråk. Som främmande språk beräknas det talas av upp emot 600-700 miljoner människor världen över. Engelska används alltså över hela världen på ett eller annat sätt.

I 67 länder är engelskan officiellt språk och är även ett av de språken som används inom FN. Det är också ett av de två språken i Europeiska Unionen samt det språk som används i sammanhang mellan två eller flera länder i den militära alliansen Nato. Skolor världen över lär ut engelska, och i många länder redan så tidigt som i lågstadiet. Ett världens språk med andra ord.

Stavning i brittisk engelska kontra amerikansk engelska

Engelskan som talas i USA är förutom uttal ganska lika, men det finns undantag. Exempelvis så skrivs det engelska ordet för färg som “colour” i Storbritannien medan det i USA stavas “color”. Användningen av “ou” i brittisk engelska och bara “o” i amerikansk engelska är återkommande. Ett annat exempel är ordet för granne, som skrivs som “neighbour” i brittisk engelska och “neighbor” i amerikansk.

Olika ord för samma sak i USA och Storbritannien

Det är inte bara stavningen som kan komma att ändras när du korsar Atlanten, en del ord är annorlunda. Exempelvis heter tunnelbana “underground” i England, medan det i USA heter “subway”. I Storbritannien är det “lift” man använder för att säga hiss, medan det i USA heter “elevator”. Och ett sista exempel är att järnväg heter “railway” på de brittiska öarna, medan en amerikan säger “railroad”.