Lära sig engelska

Hur engelskan tar över vårt språk

May 7, 2018

Svenskar är bland de bästa i världen på engelska som andraspråk. Med enkel tillgång till engelsktalande filmer och serier, ett ökat reseintresse och det faktum att engelskan helt enkelt har fler ord får språket ett enormt inflytande på svenskan. Likt danskan som har indoktrinerat engelska ord i deras egna språk är det kanske så framtiden ser ut även för det svenska språket?

Varje dag hör vi engelska på något sätt, oavsett om det är på radio, tv eller från ett gäng turister som går förbi oss på gatan och det påverkar mer än vad man kanske kan tro. Engelskan är ett brett utspritt världsspråk som talas på någon nivå i nästan hela världen och det är inte så konstigt att det influerar det svenska språket.

Engelskan har fler ord

Då engelskan har ett enormt inflytande på svenskan är det lätt att ibland vilja använda engelska ord istället för svenskan. Detta på grund av att engelskan har många fler ord samt betydelser av orden än vad svenskan har. Ta det svenska ordet “tack” som exempel, det kan betyda olika saker beroende på sammanhanget. I engelskan finns dessutom minst fyra olika sätt att säga det på.

Betyder detta då att engelskan har ett bättre ordförråd? Inte alls, det betyder helt enkelt att det kan kännas lättare att använda ett specifikt engelskt ord än att använda ett svenskt ospecifikt ord. Det är på det här sättet som man kan argumentera för att engelskan tar över vårt språk. Det stora inflytandet kommer till viss del från underhållning och det ökade reseintresset.

Inflytande

Anledningen till att svenskar generellt sett är väldigt bra på engelska kan vara för att väldigt få filmer och serier dubbas och man får hela tiden höra det engelska språket. Inflytandet över svenskan kan dessutom komma från det ökade användandet av sociala medier där mycket av kommunikationen sker på engelska. Det gäller inte bara sociala medier, utan även underhållning överlag.

I takt med att det svenska språket blir alltmer influerat av engelskan så ändras språket så att det passar detta nya sätt att uttrycka sig på. Allt fler engelska ord blir till svenska, utan att det finns någon särskild motsvarighet att tala om. Se exempelvis ordet “influencer”. Detta är vida accepterat som ett svenskt ord, trots att det är helt engelskt.

Ett ökat reseintresse

Reseintresset hos svenskar har alltid varit stort, men på den senaste tiden har det ökat i en enorm omfattning. Eftersom engelska är ett världsspråk så fungerar det utmärkt att använda sig av för att göra sig förstådd i de flesta delar av världen och detta gör att man helt enkelt måste lära sig att tala språket. Ju mer man pratar, desto enklare blir det.

Att sedan komma hem från en resa, efter att ha pratat enbart engelska under tiden, kan göra att man blir temporärt förvirrad av språkbytet. Det är oftast enklare att fortsätta använda sig av vissa engelska ord än att staka sig och försöka komma på den svenska motsvarigheten. Detta kan även hänga i sig ett bra tag och resultera i den fortsatta användningen av engelska ord.

Svenska språket kan bli som danskan

Det svenska språket kommer inte att förminskas i det första taget, snarare kommer det att utvecklas en ny sorts svenska där engelska ord finns med. I exempelvis Danmark finns liknande exempel för hur engelskt inflytande kan påverka originalspråket och i danskan finns nu många engelska ord som blivit helt inkorporerade i språket, de flesta uttalade på ett danskt vis och som betraktas som danska.

Engelskan tar över

Att engelskan tar över svenskan behöver inte nödvändigtvis vara något negativt. Det engelska inflytandet på det svenska språket kan bidra till ett mer globalt synsätt. Det kan även betyda en större förståelse för engelskan och en större mängd samarbeten mellan länder. Engelskan, tillsammans med franska, ryska, arabiska, kinesiska och tyska, utgör de mest talade språken i världen och att de påverka andra språk är oundvikligt.